5.Protokol o vybavení reklamácie

 

PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu luclac.sk

LL - Design s.r.o., Zlatá 31, Rožňava 048 01, Slovenská republika

Číslo reklamácie:

Dátum prijatia:                            Dátum vybavenia:

 

Reklamácia:             □ bola uznaná         □ nebola uznaná

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania: 

 □ výmena za nový kus   

□ vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Oprava: ..............................................................................................................................

□ Iné:......................................................................................................................................

Vyjadrenie predávajúceho:V prípade neuznania reklamácie, môžete sa obrátiť na vykonanie odborného posúdenia na:

................................................................................................................................................V prípade neuznania reklamácie, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tvorí prílohu tohto protokolu odborné posúdenie.

                                                                                                                       ………………………………         

 Pečiatka a podpis