Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

Internetového obchodu luclac.sk

LL - Design s.r.o., Zlatá 31, Rožňava 048 01, Slovenská republika

Adresa kam zasielať reklamácie: Lucia Laciaková, Mariássyho námestie 53, Brzotín 04951

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

 

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

 

V .................................... dňa: …………………                                        

 

............................................

Podpis zákazníka